Web1000px

Vi får både uppdrag från andra kommunala verksamheter samt jobbar med våra egna idéer och uppslag. Vi planerar och strukturerar varje projekt ingående så att du får en klar och tydlig bild av vad som är tänkt att göras.

Ibland jobbar du med egna, individuella projekt medan andra gånger jobbar vi som en arbetsgrupp i gemensamma projekt. Tidvis gör vi också filmer och konstutställningar i samarbete med andra dagliga verksamheter.

Dessa arbetssätt går hand i hand med ambitionen att erbjuda dig möjligheten att lägga grunden för dina sociala förmågor i arbetslivet, vilket i sig är ett av verksamhetens mål.